Στο διεθνές Μητρώο της WIPO η μαστίχα Χίου

Στο Διεθνές Μητρώο της Πράξης της Γενεύης της Συνθήκης της Λισαβόνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) εντάχθηκε η μαστίχα Χίου μετά από σχετικό αίτημα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε  από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Γεωργίας της EE, μέσω του τμήματος ΠΟΠ του ΥΠΑΑΤ.

Το αίτημα αφορούσε την εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο της ονομασίας ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ. Όπως σημειώνεται από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η Πράξη της Γενεύης είναι μια Συνθήκη, με την οποία επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να προστατεύονται οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις.

«Με τη συγκεκριμένη καταχώρηση, η Μαστίχα Χίου θα προστατεύεται στα συμβαλλόμενα στη Διεθνή Συνθήκη της Λισαβόνας κράτη, όπως ακριβώς προστατεύεται στην ΕΕ, με άμεσο αποτέλεσμα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Πράξης της Γενεύης, να υποχρεούται να προστατεύει στο έδαφος του τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις των προϊόντων, που προέρχονται από άλλα συμβαλλόμενα μέρη», σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου – ΕΜΧ Ηλίας Σμυρνιούδης.