Στο διοικητικό εφετείο θα κριθούν οι διεκδικήσεις 38 δημοτικών υπαλλήλων