Στο κέντρο κοινότητας η ενημέρωση για το αναπηρικό επίδομα

Mε το κέντρο κοινότητας δήμου Χίου μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν νέα αίτηση για αναπηρικό επίδομα.

Τα κέντρα κοινότητας έχουν την αρμοδιότητα της υποδοχής και ενημέρωσης των αιτούντων, (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 09-4785/25-1-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ), μέχρι και το σημείο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, για τα προγράμματα προνοιακών παροχών και της καταχώρησης αιτήσεων αναπηρικών επιδομάτων και τυχόν δικαιολογητικών προς τον ΟΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, τα κέντρα κοινότητας δεν έχουν περαιτέρω αρμοδιότητα όσον αφορά τον εισηγητικό φάκελο (ο αιτών παραπέμπεται στον ιατρό του) και την παραλαβή του για την επιτροπή ΚΕΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. επικ. 22713 50057, 22713 50059.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια