Στο μισθωμένο κτίριο στο Κοντάρι το περιφερειακό γραφείο ασύλου Χίου

Με καθυστέρηση πλέον του ενός έτους ξεκίνησε την λειτουργία του το περιφερειακό γραφείο ασύλου Χίου στο νέο μισθωμένο κτίριο, που βρίσκεται στην περιοχή Κοντάρι – Λευκωνιά.

Το συγκεκριμένο κτίριο είχε επιλεγεί από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Μάιο του 2020, αλλά παρέμενε επί μακρόν κενό, ενώ και για αρκετούς μήνες το υπουργείο πλήρωνε ενοίκιο, αλλά δεν χρησιμοποιούσε το κτίριο.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, σήμερα Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, «ήδη χειριστές της υπηρεσίας ασύλου, καθώς και χειριστές EASO βρίσκονται στον χώρο για τη συγγραφή αποφάσεων και μια σειρά από άλλες διοικητικές ενέργειες.

Το περιφερειακό γραφείο ασύλου Χίου, με σημαντική τη συνεισφορά του EASO σε υλικοτεχνική υποδομή, είναι το πρώτο νέο γραφείο που ξεκινά τη λειτουργία του στο πλαίσιο της κτιριακής αναβάθμισης της υπηρεσίας ασύλου και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η λειτουργία των νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σάμο και Λέσβο».

Να σημειώσουμε ότι το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο διασκέδασης «Χάραμα» και το  μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσόν των 6.403,45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου. Η μίσθωση είναι για ένα έτος με δικαίωμα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να το ανανεώνει κάθε έτος με το ίδιο μίσθωμα και για περίοδο έως έξι χρόνια.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια