Στο Οσμανιγιέ της Τουρκίας το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Στο Οσμανιγιέ της Τουρκίας βρέθηκε  το 1ο Δ.Σ. Χίου  και τα συνεργαζόμενα  σχολεία από την Βουλγαρία, την Ιταλία την Πολωνία, και την Τουρκία, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus “Be friend with nature “ .

Κατά τη διάρκεια  της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις  προγραμμάτων  που αφορούσαν  στην κλιματική αλλαγή από τις παιδαγωγικές ομάδες των σχολείων. Ακολούθησαν συζητήσεις και έγιναν προτάσεις για την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην πρόληψη  και αντιμετώπιση του επίκαιρου αυτού προβλήματος.

H 2η συνάντηση  θα γίνει στη Χίο στο τέλος Μαρτίου του 2020.