Στον δήμαρχο Χίου υπάγονται Νομικό Πρόσωπο, Ομήρειο και ΔΗΚΕΧ

Απευθείας στον δήμαρχο Χίου κ. Γιάννη Μαλαφή θα υπάγονται στο εξής όλες οι οργανικές μονάδες των καταργηθέντων νομικών προσώπων και φορέων του δήμου Χίου και ειδικότερα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας, του Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου και της ΔΗΚΕΧ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου).

Κατά τα λοιπά οι υπηρεσίες των φορέων αυτών θα λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο ππυ λειτουργούσαν έως την διάλυση των νομικών προσώπων και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

Ακολουθεί η απόφαση δημάρχου για την λειτουργία των φορέων

nomika_prosopa