Σχολικά στο κοινωνικό παντοπωλείο

Προσπάθεια για την εξεύρεση σχολικών ειδών προκειμένου να τα διαθέσει στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει ξεκινήσει ο Δήμος Χίου. Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωση του, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής, τόσο τροφίμων, όσο και ενδυμάτων- υποδημάτων, αλλά και σχολικών ειδών για παιδιά-μαθητές Δημοτικού Σχολείου των οποίων οι γονείς τυγχάνουν ωφελούμενοι στα προγράμματα < <Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.)>> και < <Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)>>.
«Όσοι συμπολίτες μας τυγχάνουν δικαιούχοι των παροχών του Τ.Ε.Β.Α. ή του Κ.Ε.Α. και έχουν ανήλικα παιδιά-μαθητές Δημοτικού Σχολείου, που στερούνται σχολικής τσάντας ή/και σχολικών ειδών, μπορούν να το δηλώσουν στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (κοινωνική λειτουργός κα Ειρήνη Κάμπουρα) προκειμένου να τους χορηγηθούν όσα εξ αυτών διατίθενται, χάρη στην ευγενική διάθεση-χορηγία τους εκ μέρους ενεργών συμπολιτών μας.
Επειδή ο αριθμός των προς χορήγηση ειδών είναι σχετικά μικρός, παρακαλούμε όποιος επαγγελματίας ή άλλος συμπολίτης μας διαθέτει σχολικά είδη και επιθυμεί να διαθέσει σε ευπαθείς –κοινωνικά– οικογένειες του νησιού μας, να το δηλώσει, επίσης, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (περιοχή < <Καστρομηνάς>>, στον περιφερειακό δρόμο παράκαμψης της πόλης, τηλ. 2271043643) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες»

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια