Συμπαράταξη πολιτών: Η περιφέρεια δεν αντέχει άλλες προχειρότητες

Τον κώδωνα του κινδύνου χτυπά, η Συμπαράταξη Πολιτών στην περιφερειακή αρχή για τα έργα του ΕΣΠΑ επισημαίνοντας σε δεύτερο χρόνο μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια την καθυστέρηση και υστέρηση στην υλοποίηση έργων.

« Στη πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια με εκπροσώπους της ΕΕ σχετικά με το ΕΣΠΑ επιβεβαιώθηκαν τα προβλήματα της καθυστέρησης υλοποίησης του προγράμματος και έγινε φανερό ότι οφείλονται κύρια σε 3 αιτίες:

  • Έλλειψη μελετών
  • Ελλειψη προσωπικού που επιπλέον απασχολείται σε δευτερεύουσας φύσεως έργα με αποτέλεσμα να μην προχωρούν τα έργα του ΕΣΠΑ
  • Ελλειψη σχεδίου και πολιτικής καθοδήγησης με αποτέλεσμα μια σειρά έργων και δράσεων να μην προχωρά», αναφέρει ο συνδυασμός του κ. Σπιλάνη καταθέτοντας επερώτηση στο περιφερειακό συμβούλιο:

«Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την ακριβή πορεία του ΕΣΠΑ καθώς και για τις ενέργειες σας στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα απώλειας μεγάλων ποσών τόσο απαραίτητων για την αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων των νησιών μας, αλλά και αναθέρμανσης της οικονομίας τους.

Παράλληλα ζητάμε να φέρετε για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο:

  • Το πρώτο σχέδιο για το ΕΣΠΑ 2021-27
  • Τον πίνακα μελετών για ωρίμανση έργων για το νέο ΕΣΠΑ

Τέλος ερωτάμε:

  • Πότε θα δρομολογηθεί η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) που με βάση τον νόμο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί; Θυμίζουμε ότι η ΠΕΔ είναι το βασικό όργανο διαβούλευσης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας
  • Πότε θα ξεκινήσει η επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας και με ποια διαδικασία προκειμένου να καταθέσουμε προτάσεις και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του»

 

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια