Συναντήσεις γνωριμίας του Ανδρέα Μιχαηλίδη, με τους παράγοντες της Χίου