Σύνδεση Χίου με Μαγνησία, Σάμο, Πάτμο, Λέρο και άλλα νησιά

Ένα παράθυρο ελπίδας για εσωτερικό τουρισμό αχνοφαίνεται στον ορίζοντα μετά τις  εξαγγελίες περί ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης νησιών και περιοχών της χώρας μας και συγκεκριμένα μετά την πρόθεση του υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής για ακτοπλοϊκές γραμμές  μεταξύ των οποίων είναι και εκείνη που θα συνδέει τη Χίο με τον Βόλο, με τη Σάμο, την Πάτμο, τη Λέρο, το Βαθύ κ.λπ.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντάσσεται σχεδιασμός που περιλαμβάνει την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του, κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου για τη σύναψη σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση 122 δρομολογιακών γραμμών σε όλη τη χώρα, όπως περιλαμβάνονται στον πίνακα του με αριθμό πρωτοκόλλου 2253.2-8/31178/21/29.04.2021 εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα νέα προτεινόμενα δρομολόγια σύμφωνα με την προκήρυξη  είναι:

Βόλος – Σιγρί – Μεστά Χίου – Καστέλλι  Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Καβάλα ή Θεσσαλονίκη- Λήμνο- Μυτιλήνη- Χίο- Καρλόβασι- Αγ. Κήρυκος- Πάτμος- Λέρος,  μια φορά την εβδομάδα για όλη τη δρομολογιακή περίοδο

Καβάλα ή Θεσσαλονίκη- Λήμνο- Μυτιλήνη- Χίος- Βαθύ, θα είναι μια φορά την εβδομάδα για όλη τη δρομολογιακή περίοδο

Θεσσαλονίκη ή Καβάλα ή Αλεξανδρούπολη – Λήμνος- Μυτιλήνη- Χίος Σάμος- Λέρος Κάλυμνος- Λως- Σύμη- Ρόδος και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ’ όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.

Πειραιάς Η΄ (ΔΙΑΖ) Λαύριο – Αγ. Ευστράτιος – Λήμνος- και επιστροφή ως ακολούθως: Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με υποχρέωση προσέγγισης μία (01) φορά την εβδομάδα στον λιμένα ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ.

Πειραιάς Η΄ (ΔΙΑΖ) Λαύριο – Ψαρά- Μεστά Χίου – Σίγρι και επιστροφή ως ακολούθως: Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Λαγκάδα Χίου – Οινούσσες και επιστροφή ως ακολούθως: Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα για την περίοδο από 08/06 έως 06/09.

Οινούσσες – Χίος και επιστροφή ως ακολούθως: Πέντε (05) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων της γραμμής Πειραιάς – Χίος.

ΨΑΡΑ – ΒΟΛΙΣΣΟΣ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ και επιστροφή ως ακολούθως: Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Έξι (06) δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

Από την προκήρυξη των δρομολογίων μέχρι την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες και την εκτέλεσης τους, ο δρόμος είναι μακρύς αλλά… η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

 

6Λ9Υ4653ΠΩ-ΑΧΑ