Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με 5 ειδικότητες:

1. Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

2. Μαγειρικής τέχνης.

3. Κομμωτικής τέχνης.

4. Τεχνίτες θερμικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων.

5. Τεχνίτες μηχανών & συστημάτων αυτοκινήτου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών

Β)Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007.

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑΣ Χίου και στα τηλέφωνα 22710 29676 και 22710 29531 και στο mail epas.hios@dypa.gov.gr

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-seepaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 23,89 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας στον χώρο εργασίας για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

– Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

– Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

– Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

– Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑΣ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑΣ Μαθητείας.