Συνεχίζονται και αύριο τα έργα στο λιμάνι

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, λόγω της εκτέλεσης έργων, τμήμα της παραλιακής οδού του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας επί της οδού Νεωρείων με κατεύθυνση από Λιμεναρχείο Χίου προς Τελωνείο Χίου μέχρι το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Λάδης , θα διακόπτεται τμηματικά.

Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας θα είναι από την 07:00 και μέχρι ώρα 18:00. Από τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα Φ/Γ οχήματα τα οποία φορτοεκφορτώνονται στα πλοία που καταπλέουν/αποπλέουν στο λιμένα Χίου. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω οχήματα κατά τη διάρκεια της διέλευσης τους να κινούνται αυστηρά με χαμηλή ταχύτητα η οποία ορίζεται στα είκοσι (20)-τριάντα (30) χλμ/ώρα κάνοντας παράλληλα χρήση των φωτών έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια