Συνεδριακό κέντρο, αναπλάσεις και ανακύκλωση στις Οινούσσες

Μια φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ (2021-27) εκκινεί με την υποβαλλόμενη πρόταση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) των Μικρών Νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση του Δημάρχου για την υπό έγκριση πρόταση, η οποία διαμορφώθηκε μετά από μακρά σειρά πυκνών επαφών, συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων με τους Δημάρχους Ψαρών, Αγ. Ευστρατίου, Φούρνων και Ικαρίας καθώς και με την Περιφερειακή Αρχή, την ΕΥΔ Βορ. Αιγαίου, αλλά και τους εκπροσώπων φορέων και παραγωγικών τάξεων.

Την σύνταξη, διαβούλευση και παρουσίαση της πρότασης έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ) με κοινή απόφαση της περιφέρειας και των δημάρχων. Στη διάρθρωση και διατύπωση της στρατηγικής, η οποία προετοιμάστηκε από την ομάδα της ΕΕΤΑΑ μέσα από την αξιέπαινη, εντατική, επιστημονική καταγραφή της ομάδας εργασίας, εντάχθηκαν όλοι οι άξονες βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και της ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι αναφορικά με τις Οινούσσες εντάχθηκαν τα σχεδιαζόμενα έργα με υψηλές χρηματοδοτικές προβλέψεις, που εγγυώνται την έγκαιρη εκκίνηση κι επαρκή εξασφάλιση πιστώσεων μέχρι την αποπεράτωσή τους.

Συγκεκριμένα μέσω των ΟΧΕ Μικρών Νησιών διασφαλίζεται:

  1. Η ανέγερση του Συνεδριακού Κέντρου προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ
  2. Η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του παραδοσιακού οικισμού 2,5 εκ. ευρώ
  3. Η ενεργειακή αναβάθμιση κι εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Σχολείου «Απ. Παύλος» 1,4 εκατ. ευρώ
  4. Η επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και η νέα δεξαμενή στον Προφ. Ηλία 1,2 εκατ. ευρώ
  5. Η συλλογή & επεξεργασία οργανικών αποβλήτων & δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 485.130,00 ευρώ
  6. Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης άλμης της εγκατάστασης αφαλάτωσης 280.240,00 ευρώ

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γεώργιος Δανιήλ, τα συγκεκριμένα έργα υποδομών κι ανάπτυξης διανοίγουν προοπτικές σημαντικών αλλαγών για το νησί μας, οι οποίες αναδεικνύουν τη ναυτική ταυτότητα και ιστορία, αλλά και την αρχιτεκτονική μοναδικότητα του οικισμού και θα προσελκύσουν φίλους και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.