Συνεδρίασε στη Χίο η επιτροπή του προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020

Στη Χίο πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες η ετήσια συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας 2014-2020 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε έτος σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας και εφέτος, για την 4η της συνεδρίαση επέλεξε τη Χίο.

Οι περίπου 60 συμμετέχοντες έμειναν στη Χίο δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής, όπου συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τη Χίο, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθούν μέσω της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) δημόσια και ιδιωτικά έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.460.000 ευρώ, που έχουν σχέση με την αλιεία και την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.

Την δεύτερη ημέρα, τα μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν επενδύσεις που έχουν γίνει στο νησί, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια