Συνεργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Στα πλαίσια δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, κατά την διενέργεια του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πρωτοβουλία του Καθηγητή και Συντονιστή του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 

Ομάδα φοιτητών του Mεταπτυχιακού Προγράμματος συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου 2022, σε Φορείς που πλαισίωσαν την εν λόγω δράση, ξεπερνώντας τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:

  • Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, με θερμή υποδοχή από τον Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣΔΔ Καθηγητή Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή Δρ. Αριστείδη Μελετίου και έμπειρα στελέχη του φορέα. 
  • Στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη και στο Τυπογραφείο της Βουλής, που στεγάζονται στο κτίριο του Δημόσιου Καπνεργοστάσιου, με ξενάγηση και ιστορική αναδρομή από την Προϊσταμένη κα Μαρία Βλασοπούλου.
  • Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με ενημέρωση σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος από τον Δ/ντή κ. Βασίλη Παπακώστα και έμπειρα στελέχη της διεύθυνσης.

Κατά την διάρκεια των προγραμμάτων, παρουσιάστηκαν επιχειρησιακές δράσεις, τρέχοντα έργα και στρατηγικές κατευθύνσεις των παραπάνω φορέων. Στόχος των συναντήσεων είναι η προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές και στελέχη του Δημόσιου Τομέα, με γνώμονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, την ομαλή μετάβαση στην αυτοματοποίηση των υπηρεσιών και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, μέσω καινοτομικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών και την αξιοποίηση των νέων, ψηφιακών εργαλείων.

Ήδη, στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συνεργάζονται φοιτητές και ερευνητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι σε εξέλιξη πλήθος εξειδικευμένων μελετών, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές για πολίτες και επιχειρήσεις. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται χωρίς κόστος για πλήθος φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές αλλά και νέες, πρωτοποριακές ιδέες στα στελέχη του Δημόσιου Τομέα.

Ο Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης, δήλωσε σχετικά: «Είναι χαρά μας να κατευθύνουμε τους φοιτητές μας στην επίλυση απτών προβλημάτων του δημόσιου τομέα, αλλά και να βρίσκουμε ενδιαφέρον από φορείς και οργανισμούς. Η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικούς στόχους για κάθε ευρωπαϊκό κράτος αλλά και μονόδρομο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, γεγονός που τονίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για συνεργασία στην έρευνα και εφαρμογή».

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μοναδικό στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αποφοίτων Πανεπιστημίων, οι οποίοι ήδη συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, μελλοντικά, στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο από την πλευρά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://msc.icsd.aegean.gr/masters/egov