Σύσκεψη για την απασχόληση αλιεργατών

Σύσκεψη με θέμα την εκτίμηση του αριθμού των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, απασχόληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που θα καλυφθούν με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024, πραγματοποιεί το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Χίου.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ» (Πολυτεχνείου 1, Χίος).

Οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται μέχρι τις 20/10/2022, να μας αποστείλουν έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν με σκοπό την εργασία κατά τα δύο επόμενα έτη.

Η εκτίμηση αφορά μόνο τις ειδικότητες απασχόλησης που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας κάθε φορέα και αναφέρει αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 12, Ν.4251/2014), εποχική απασχόληση (άρθρο 13, Ν.4251/2014), απασχόληση αλιεργάτη (άρθρο 14, Ν.4251/2014) ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρα 109 – 127, Ν.4251/2014), την πιθανή χώρα προέλευσης των εργαζομένων, καθώς και αιτιολόγηση βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό των εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον υπόψη τομέα της οικονομίας, την πορεία των δραστηριοτήτων τους τα τελευταία έτη και την εκτίμηση για τα επόμενα έτη, αλλά και την υφιστάμενη προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή ευρωπαίους πολίτες ή πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα.