Τέλος εποχής για την Εθνική στην Απλωταριά

Για δεκαετίες αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της εμπορικής δραστηριότητας της Απλωταριάς. Το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Απλωταριά που ξεκίνησε τη λειτουργία του στη δεκαετία του 1980, σηματοδοτούσε μια εποχή οικονομικής ευφορίας και εμπορικών συναλλαγών που δικαιολογούσε την ύπαρξή του πριν από κάποια χρόνια και διευκόλυνε τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες στις συναλλαγές και δοσοληψίες τους.

Πλέον στη λογική συρρίκνωσης και ελαχιστοποίησης των εξόδων ακόμη και των τραπεζών, ήρθε η ώρα για τους τίτλους τέλους του υποκαταστήματος της Απλωταριάς.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια