Τέσσερις από έξι γίνονται οι ΕΣΣΟ για τον στρατό ξηράς

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών στρατευσίμων οπλιτών (ΕΣΣΟ) για τον στρατό ξηράς, επανακαθορίζεται από έξι σε τέσσερις κατ’ έτος (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο, Νοέμβριο).

ΟΙ στόχοι αυτής της αλλαγής – κατά το ΓΕΣ – είναι:

α. Η επίτευξη ισοκατανομής μεταξύ των κατατασσόμενων οπλιτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

β. Η βέλτιστη λειτουργία των σημείων υποδοχής οπλιτών (ΣΥΠΟ) και την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων της παραμεθορίου.

γ. Η αποδοτικότερη εκπαίδευση και ομαλότερη ενσωμάτωση των νέων οπλιτών σε μονάδες της παραμεθορίου.

Μετά τις αλλαγές αυτές, η κατάταξη της 2019 A΄/ΕΣΣΟ στον στρατό ξηράς θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 και της 2019 Β΄/ΕΣΣΟ θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους, αντί του Μαρτίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια