Τέσσερις μέρες χωρίς αποκομμιδή απορριμμάτων

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνει ότι τη Μ.Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2020, λόγω αργίας, δε θα διενεργηθεί αποκομιδή των απορριμμάτων.

Καλό θα ήταν οι πολίτες όσο μπορούν να κρατήσουν τα σκουπίδια σπίτι τους για να αποφύγουμε να μετατραπούν οι κάδοι σε βουνά απορριμμάτων μέσα στο Πάσχα.