Τετ α τετ Σκούφαλου – Λεγάτου για τα λιμενικά έργα

Τα θέματα αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έβαλε στο στόχαστρο η ΛΑΣ και πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κ. Παντελή Λεγάτο. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει: ”

Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης αποτελούμενη από τους Μάρκο Σκούφαλο δημοτικό σύμβουλο και Μαυρέλο Κώστα, πρώην πρόεδρο της Συκιάδας και στέλεχος της ΛΑΣ,  πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Λιμενικού ταμείου Χίου, προκειμένου να ενημερωθεί για μια σειρά ζητήματα που αφορούν έργα της αρμοδιότητάς τους, όπως ο καθορισμός της χερσαίας ζώνης στο Παντουκιός, το παραλιακό μέτωπο του Βροντάδου, τα προβλήματα στην ζώνη της Λαγκάδας κλπ.

Η συζήτηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό επίπεδο και ακούσαμε με προσοχή τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για τα συγκεκριμένα προβλήματα, για τα οποία η προηγούμενη διοίκηση του λιμενικού ταμείου ενέπαιζε την παράταξη με ψευδείς απαντήσεις, όπως αυτές που έδινε για τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης του Παντουκιούς ή το παραλιακό μέτωπο του Βροντάδου.

Έγινε αναφορά από τη διοίκηση σε χρονοδιαγράμματα με ημερομηνίες είτε πιο κοντινές είτε μακροπρόθεσμες, στη βάση των μελετών και της υλοποίησης των έργων.

Εκ μέρους μας έγινε εκτενής αναφορά στις ιεραρχήσεις μας, όπως έργα που είχαν δρομολογηθεί από το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο της Συκιάδας υπό την ηγεσία  της ΛΑΣ, τα αντιπλημμυρικά στο λιμάνι της Λαγκάδας, οι απαραίτητες νομιμοποιήσεις στο παραλιακό μέτωπο του Βροντάδου  και οι παρεμβάσεις στη Δασκαλόπετρα στο βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου, τι μέλει γενέσθαι με τη μαρίνα της Βολισσού ή στο λιμάνι των Μεστών, λαμβάνοντας απαντήσεις σε ικανοποιητικό επίπεδο εάν υλοποιηθούν.

Τέλος, με πρωτοβουλία της διοίκησης, επισκεφθήκαμε το τελωνείο, του οποίου οι εσωτερικοί χώροι ανακαινίζονται με ίδιους πόρους και  χρήση του αξιόλογου εργατικού δυναμικού του λιμενικού ταμείου,  τίθενται σε λειτουργία τα επικουρικά μηχανήματα ανίχνευσης επιβατών και εμπορευμάτων και προστέθηκε μία ακόμα θέση για πλοία από και προς Τουρκία.

Κλείνοντας, υπήρξε αμοιβαία αναφορά στην από κοινού παρακολούθηση των θεμάτων και ανανέωση για μια νέα συνάντηση ενημέρωσης επ’  αυτών των θεμάτων στο μέλλον για την πορεία τους εν τέλει την υλοποίησή τους , ζήτημα πάνω στο οποίο κρίνονται όλοι.”