Θα διαθέσει 20.000 ευρώ για μίσθωση χώρων στάθμευσης ο δήμος Χίου

Την μίσθωση ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων) στην πόλη της Χίου και κυρίως στην περιοχή του κέντρου, για την στάθμευση των οχημάτων, αποφάσισε η οικονομική επιτροπή, στην συνεδρίαση της Παρασκευής, 8 Ιουνίου 2018 και σύντομα θα βγει η σχετική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους.

Οι μισθώσεις, σύμφωνα με τη απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα είναι πολυετείς, ενώ το εγκριθέν ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 15.000 ευρώ αφορούν το έτος 2018.

Σχόλια