Θέλει κάτι σαν την «Βουλή των εφήβων» η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

«Ζήλεψε» την Βουλή των εφήβων η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σχεδιάζει κατά τα αυτά πρότυπα να συγκροτήσει «Περιφερειακό συμβούλιο εφήβων Βορείου Αιγαίου», σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Ροδίτη στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κ. Αριστείδη Καλάργαλη.

Στην σχετική συνάντηση που είχαν ο κ. Ροδίτης έδωσε στον κ. Καλάργαλη την ακόλουθη επιστολή, όπου περιγράφεται ο ανωτέρω σκοπός και ζητείται η συνδρομή της περιφερειακής διεύθυνσης:

«Με αφορμή το σχολικό βιβλίο «Πολιτική παιδεία», που ήδη διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης γενικού λυκείου, όπως επίσης και στους μαθητές της Α ΄τάξης επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ), η ύλη του οποίου κατατείνει στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προτίθεται να εκπονήσει και χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Περιφερειακό συμβούλιο εφήβων Βορείου Αιγαίου» στο πρότυπο της «Βουλής των εφήβων».

Για τη υλοποίηση του προγράμματος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαραίτητη η συνδρομή σας, όπως επίσης και των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι επιφορτίζονται με τη διδασκαλία του παραπάνω μαθήματος.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε εν πρώτοις το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε στη συνέχεια να καθορίσουμε από κοινού το πλαίσιο οργάνωσης και εκτέλεσής του».