Θεωρητικές εξετάσεις για δίπλωμα Δ.Χ.

Την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022 στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.). Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Παρασκευή, 27 Μαΐου   2022.

Οι εξετάσεις θα δοθούν στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας  Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Μονομάχου 35 – 37)

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια