Θετικά όλα τα μεγέθη της αεροπορικής κίνησης μηνός Μαρτίου 2022

Συνεχίσθηκε και κατά τον μήνα Μάρτιο η ανοδική εξέλιξη στην αεροπορική κίνηση της Χίου με βελτιωμένα όλα τα μεγέθη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021.

Η εικόνα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του κρατικού αερολιμένα Χίου «Όμηρος», αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2021 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
– Κινήσεις α/φων εσωτερικού 230 350 52,17
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
– Αφίξεις επιβατών εσωτερικού 2.510 7.160 185,26
– Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού 2.913 7.712 164,74

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια