Θηλιά η κατάργηση των απευθείας αναθέσεων

109

Την χαριστική βολή στην όποια δυνατότητα ευελιξίας και άμεσης εκτέλεσης έργου από τους δήμους έρχεται να δώσει η απόφαση σε επίπεδο κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπαίνει οριστικό τέλος στην κατάτμηση έργων και στις απευθείας αναθέσεις.

Στη συνεδρίαση του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οποίου εξέφρασε γνώμη και ο επίτροπος της Επικρατείας, αναφέρεται ότι, “όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων”.

Με βάση αυτήν τη διατύπωση, όπως αναφέρεται στο epolis.gr οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έως του ποσού των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού έως του ύψους των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Συνεπώς, η τεχνητή κατάτμηση της σύμβασης για προμήθεια για ομοειδή αγαθά, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι παράνομη, γιατί κρίνει ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται για να “αποφευχθεί η εφαρμογή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού” και με αυτόν τον τρόπο να αγοράζονται περισσότερες μικρότερες ποσότητες.

Η απόφαση του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογραμμίζει ότι, “κρίσιμη για την διάγνωση του μη νόμιμου επιμερισμού της προμήθειας […] είναι η δαπάνη που πραγματοποιείται εν τέλει για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του δήμου σε όμοια και ομοειδή υλικά”.

Κόβονται και οι ελάχιστες του δήμου Χίου

Στον δήμο Χίου παρότι τα τελευταία χρόνια οι απευθείας αναθέσεις είχαν περιοριστεί σε έργα που αφορούσαν κυρίως έκτακτες καταστάσεις ή έργα σε δημοτικά διαμερίσματα, καθαρισμούς χειμάρρων και αντιπυρικά, η απόφαση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα.

« Σίγουρα θα μας επηρεάσει. Κάποια έργα που ήταν χωριστά ανά δημοτικό διαμέρισμα και εκτελούνταν μόλις διαπιστώνονταν η ανάγκη, πολλές φορές ύστερα και από υπόδειξη του Συντονιστικού οργάνου για τις πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ., τώρα θα πρέπει να αθροιστούν όλα μαζί και να βγει ένας διαγωνισμός, κάτι που σίγουρα είναι χρονοβόρο και θα δημιουργήσει προβλήματα», επισημαίνει στον astraparis.gr ο αντιδήμαρχος κ. Στρατής Γδύσης.

Γι΄ αυτό και οι αιρετοί υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι περιοριστικός, αφού δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις προτεραιότητες με έκτακτο χαρακτήρα,ενώ τους αφαιρεί το δικαίωμα ακόμη και να προχωρούν σε αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

Οι ίδιοι ζητούν να μπορούν να κάνουν απευθείας αναθέσεις για όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, τις οποίες να εκτελούν αυτοτελώς εφ’ όσον αφορούν δημοτικές ενότητες.

Αντίστοιχο αίτημα έχουν καταθέσει και οι περιφερειάρχες.

Πλήγμα και για τους μικρούς εργολάβους

Μεγάλο πλήγμα θα υποστούν και οι μικροί εργολάβοι του νησιού μας, οι οποίοι μπορούσαν να συμμετείχαν στα μικρά κατά τόπου έργα όμως είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από αυτούς να μπορέσουν να υποβάλλουν προσφορά σε κάποιο μεγάλο έργο συμμετέχοντας σε πρόχειρο διαγωνισμό.

Σχόλια