Την αγορά της ΒΙΑΛ διερευνά ο δήμος Χίου

Το ενδεχόμενο αγοράς των εγκαταστάσεων της πρώην ΒΙΑΛ, στο Χαλκειός, εξετάζει ο δήμος Χίου και το θέμα εισάγεται για συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το κτίριο που τώρα φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της ανακύκλωσης είχε παραχωρηθεί με τη μέθοδο του χρησιδανείου στον δήμο, αλλά η σχετική σύμβαση λήγει σε λιγότερο από δύο μήνες με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να ζητά από τον δήμο Χίου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, αφού από ό,τι φαίνεται τυχόν παράταση της σχετικής μίσθωσης δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα.

Η υπηρεσιακή εισήγηση

«Πρόκειται για ακίνητο στην περιοχή «Μαδόνι» του Χαλκειούς που είχε χρήση εργοστασίου και συνολική επιφάνεια 6.200,63 τ.μ. Πιο αναλυτικά, αυτό αποτελείται από τον χώρο εργοστασίου 5.262,90 τ.μ., τον χώρο των γραφείων του ισογείου 271,70 τ.μ., τον χώρο των γραφείων του ορόφου 271,70 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 394,33 τ.μ. Βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 34.598,20 τ.μ.», αναφέρει η σχετική εισήγηση, που δείχνει θετική σε μια πρώτη ανάγνωση, αρκεί – βέβαια – να οριστικοποιηθεί και το αντίτιμο που θα εξασφαλιστεί μέσω δανεισμού με μακροπρόθεσμη εξόφληση.

vial 011

Οι ανάγκες της ανακύκλωσης

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται η αγορά του ακινήτου είναι:

α) Σε αυτό το κτίριο έχει λειτουργήσει και αδειοδοτηθεί η ανακύκλωση που αυτή τη στιγμή γίνεται από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του δήμου Χίου, βάσει εξαετούς σύμβασης. Όμως, η ανακύκλωση ως διαδικασία είναι υποχρέωση του ίδιου του δήμου και θα συνεχίσει να γίνεται, είτε συνεχιστεί η σύμβαση με ιδιώτες, είτε όχι. Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, ο δήμος Χίου έχει την υποχρέωση εξασφάλισης χώρου για τις λειτουργίες της ανακύκλωσης.

β) Στον ίδιο χώρο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και άλλες διεργασίες συναφείς με την ανακύκλωση. Είναι πιθανόν να λειτουργήσει σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός της ΒΙΑΛ για όλα ή για μέρος των απορριμμάτων της κεντρικής Χίου. Επιπλέον, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα αναγκάσουν τον δήμο να διαθέτει χώρους και εγκαταστάσεις για να μπορέσει να τις ικανοποιήσει.

vial 017

Αποθηκευτικοί χώροι

γ) Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο και για χώρο στάθμευσης των οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Χίου. Αρκετά από τα μηχανήματα και οχήματά του σταθμεύουν σε διάφορες περιοχές του νησιού και μένουν εκτεθειμένα σε λεηλασίες ανταλλακτικών, ακόμα και σε κακόβουλες ενέργειες. Το συμμάζεμά τους σε έναν φυλασσόμενο χώρο θα συνέβαλε σημαντικά στη συντήρηση και διατήρησή τους και την καλύτερη αξιοποίησή τους. Σημαντικές είναι, επίσης, οι ανάγκες για αποθήκευση διαφόρων άλλων υλικών ή κατασκευών του δήμου. Χώροι, όπως αυτός κάτω από τις κερκίδες του Θεάτρου Καστρομηνά, χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται χώροι που είναι ανεπαρκείς και δεν φυλάσσονται, όπως με την αποθήκη του πρώην δήμου Ομηρούπολης, στο Μερσινίδι. Όλα αυτά τα υλικά μπορούν να συλλέγονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια στους χώρους του εργοστασίου, μετά την αγορά του.

δ) Η σημερινή συγκυρία έχει συμπιέσει πολύ χαμηλά τις τιμές των ακινήτων, επομένως ο δήμος Χίου μπορεί να γίνει κάτοχος ενός ακινήτου για την ικανοποίηση των αναγκών του με χαμηλό κόστος, σε σχέση με την αντικειμενική του αξία.

ε) Το ίδιο το κτίριο αποτελεί ένα πρόβλημα για το περιβάλλον, καθώς δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί στο μέλλον, με αποτέλεσμα να ερειπώσει και να αποτελεί μια μόνιμη πηγή κινδύνων και ρύπανσης για την περιοχή.

vial metan

Αγορά με σύναψη δανείου

Η αγορά του ακινήτου μπορεί να γίνει με δανεισμό από τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προβλέπεται μια μακροχρόνια αποπληρωμή του δανείου, ώστε να μην υπάρξει αισθητή επιβάρυνση του ετήσιου δημοτικού προϋπολογισμού.

Σε πρώτη φάση προτείνουμε την ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή να εκτιμήσει την αξία του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για την αγορά του», καταλήγει η σχετική εισήγηση.

Η φωτογραφία από το εσωτερικό είναι από την «Λάθρα;» επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου (ο χώρος της ΒΙΑΛ είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την υποδοχή μεταναστών).