Την χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και σπουδαστές προκήρυξε «Ο Κοραής»

Την χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και σπουδαστές χιακής καταγωγής χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος προκήρυξε η Χιακή Αδελφότης Αττικοβοιωτίας «Ο Κοραής», σε εκτέλεση των οριζομένων από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γεωργίου Σίμου – Μιχαήλ & Άννας Σίμου – Θεοδώρου & Αικατερίνης Καρακατσάνη.

Οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μόνον ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αδελφότητος, Μητροπόλεως & Πατρώου 8-10, ΤΚ 10557, Αθήνα, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2015, την αίτησή τους, συνοδευόμενη απαραιτήτως από:

1. Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αν δεν έχει γίνει εκκαθάριση αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης της οικογένειας του αιτούντος και αντίγραφο εντύπου Ε9 ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

4. Απολυτήριο λυκείου για τους πρωτοετείς και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προηγουμένων ετών για τους φοιτητές υπολοίπων ετών.

5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με το ακόλουθο κείμενο: «Δεν λαμβάνω υποτροφία ή σπουδαστικό βοήθημα από άλλο φορέα και σε περίπτωση χορήγησης άλλου ποσού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εφόσον επιλέξω αυτό, θα επιστρέψω το χορηγηθέν από το Ίδρυμα ποσό».

Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των ανωτέρω εγγράφων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του «Κοραή» τηλ. 210 5243485 και κ. Γεώργιο Δανιήλ τηλ. 210 3807651 ή κα Ευαγγελία Σιδεράτου  κιν. 697 2220667.