Το 2ο ΓΕΛ “Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πλέον το 2ο ΓΕΛ Χίου για τη σχολική χρονιά 2021-22, μια διάκριση που αποδόθηκε στο σχολείο για πρώτη φορά και περιλαμβάνει γνωριμία, δράσεις και δραστηριότητες ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές μας το θεσμό και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουν να «νιώσουν» Ευρωπαίοι πολίτες.

Τελικός επιδιωκόμενος  στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς την Ευρώπη του σήμερα: τους λαούς, τους θεσμούς της, τους δεσμούς συνεργασίας και τις αξίες που διέπουν ή που θα έπρεπε να διέπουν την ενοποίηση των κρατών της Ευρώπης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια