Το 98% των μολύνσεων στη Χίο είναι με “Όμικρον”

Σχεδόν στο σύνολο τους οι μολύνσεις στο νησί μας μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2022 είναι με μετάλλαξη “Ο”. Η νέα μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί στο 76% των μολύνσεων κορονοϊού στην Επικράτεια της Ελλάδας και το νησί μας είναι ανάμεσα στις περιφέρειας όπου έχουν σημειωθεί τα υψηλότερα ποσοστά.

Με την προσομοίωση του μαθηματικού μοντέλου του Νίκου Καρδούλα εκτιμήθηκε το ποσοστό επί των συνολικών μολύνσεων που αποδίδεται στην Όμικρον, τόσο στην Ελληνική Επικράτεια, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και πόσες από τις μολύνσεις της Όμικρον χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομεία στην επικράτεια, μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2022.

Εκτίμηση ποσοστού μολύνσεων που αποδίδονται στην Όμικρον

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται το εκτιμώμενο ποσοστό επί των συνολικών μολύνσεων που αποδίδεται στην Όμικρον, τόσο στην επικράτεια, όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, με προσομοίωση του μαθηματικού μοντέλου:

Με πληροφορίες από το ethnos.gr