Το Αίπος στο 3ο Θερινό σχολείο του Υπουργείου Πολιτισμού για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου

Το ιδιαίτερο τοπίο του Οροπεδίου Αίπους παρουσιάστηκε στο 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου από την καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κα Θεoδώρα Πετανίδου. 

Στη διάλεξή της, με τίτλο: Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου & Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη: Δυνατότητες και προκλήσεις για τις κοινότητες φορέων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η κα Πετανίδου παρουσίασε, μεταξύ άλλων, και τις παραδοσιακές αγροποιμενικές κατασκευές και άλλες λιθόκτιστες δομές που κυριαρχούν στο τοπίο του Αίπους, όπως χουβέλες, γυρίσματα, καλύβια, μάντρες, αλώνια, καμίνια, πηγάδια, τοίχους και πετρομαζώματα, καθώς και ιστορίες, μύθους και θρύλους της περιοχής. Επίσης παρουσίασε μια πρόταση γαι τις δυνατότητες που δημιουργούνται για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη από την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Οροπεδίου.

Η διάλεξη της κας Πετανίδου, που βασίστηκε στην σχετική μεταπτυχιακή εργασία του συντοπίτη μας Γιώργου Κάκαρη, ήταν πιθανότατα η πρώτη εκτός Χίου παρουσίαση του Οροπεδίου Αίπους και προκάλεσε θαυμασμό για το πλήθος και τα ιδιαίτερα ανθρωπογενή στοιχεία που χαρακτηρίζουν το τοπίο της περιοχής και τα οποία χρήζουν περαιτέρω εις βάθος έρευνας και φυσικά αξιοποίησης.

Το 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας από τις 24 μέχρι και 31 Ιουλίου 2022. Το Θερινό σχολείο έχει θέμα «Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Θεωρία, Πράξη, Δεοντολογία» και απευθύνεται σε φοιτητές, στελέχη πολιτιστικών φορέων και στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζονται θέματα πολιτισμού.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια