Το δώρο Πάσχα στους μισθωτούς έως την Μεγάλη Τετάρτη

Το αργότερο έως την Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας, τονίζοντας ότι τα δώρα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνον σε χρήμα.

Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2017 είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 30.4.2017.

Ως  βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Πάσχα και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους τμήματα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία.

Το ΣΕΠΕ θα είναι στην διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμά τους στο δώρο Πάσχα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια