Το ΕΠΠΟΧΙ καλεί σε Σαλάγωνα και Μαλαγκιώτη τον Ξενάκη

Με την απόφαση του ΣτΕ περί προστασίας των υδροβιότοπων παραμάσχαλα, το Επιμελητείον Περιβάλλοντος & Πολιτισμού Χίου, πραγματοποιεί  δυο εξορμήσεις εκδρομές μέσα στον Μάρτιο σε Σαλάγωνα και Μαλαγκιώτη καλώντας και τον αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Ξενάκη να πάρει μέρος σε αυτές.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

“Σήμερα σας παρουσιάζουμε την απόφαση 151/2022 του ΣτΕ , στο άρθρο 3 της οποίας γίνεται σαφής μνεία για την προστασία των υγροτόπων. Την θέτουμε υπόψη κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τους υγρότοπους του νησιού μας αλλά και του αντιδημάρχου Γιάννη Ξενάκη , τον οποίον θα καλέσουμε και στην εξόρμησή μας στην παραλία Σαλάγωνα στις 19 Μαρτίου, όπου θα συναντηθούμε και με τον επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος μας προσκάλεσε και μας δήλωσε ότι προτίθεται στο εξής να διαφυλάξει ο ίδιος τον υγρότοπο, αφού κατάλαβε την αξία του αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που είχε στην επιχείρηση του η καταγγελία μας και όλα όσα την ακολούθησαν.

Μετά από την εξόρμηση μας στον υγρότοπο Σαλαγωνα, θα κάνουμε στις 26/3 και μια ακόμη παρόμοια εξόρμηση, στον προστατευμένο από ΠΔ υδροβιότοπο Μαλαγκιωτη στη Βολισσό.
Κρατήστε τις ημερομηνίες και ελάτε μαζί μας. Όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για το νησί, με τις δράσεις μας κ την συμμετοχή μας θα αλλάξουμε την κατάσταση.
Στο άρθρο 3 της απόφασης 151/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει λοιπόν ρητά:
“οι υγρότοποι, θεσμοθετημένοι ή μη, τυγχάνουν προστασίας ως στοιχείο του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, τις διατάξεις της από 2.2.1971 διεθνούς συμφωνίας του Ραμσάρ “Επί των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων”, που κυρώθηκε με το ν.δ. 191/1974 (Α΄ 350), το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α΄60) για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας (ιδίως άρθρα 13 παρ. 3 και 20 παρ. 6, που αφορούν τους μικρούς ή μεγάλους
υγρότοπους στο νησιωτικό ή ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, την καταγραφή και προστασία τους, ιδίως
μέχρι τη θέσπιση σχετικού κανονιστικού πλαισίου) [πρβλ. ΣτΕ 1425-8/2022, 769/2022, 2237/2020]. Το
ίδιο ισχύει για τα πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ (EE L 103), ή τους σημαντικούς
οικοτόπους τους, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός προστατευόμενων περιοχών (βλ. ΣτΕ 807/2014,
1422/2013 επταμ., ΣτΕ 1378/2022, 2242/2020)””