Νέο εφορευτικό συμβούλιο στη Βιβλιοθήκη και με την… βούλα του ΦΕΚ

Έληξε και τυπικά η εκκρεμότητα στην διοίκηση της Βιβλιοθήκης Χίου, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 253/ΥΟΔΔ/17.4.2015) της από 6.4.2015 απόφασης του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά.

Πρόεδρος του εφορευτικού συμβουλίου ορίζεται, όπως είχαμε γράψει στις 30 Μαρτίου 2015, ο κ. Μανώλης Στάθης, οικονομολόγος, καθηγητής, με αναπληρωτή του (στη θέση του ως τακτικού μέλους) τον κ. Μιχάλη Βαρλά, ιστορικό.

Ως αντιπρόεδρος και τακτικό μέλος του εφορευτικού συμβουλίου ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μερούσης, φιλόλογος, με αναπληρωτή τον κ. Ιάκωβο Μπριλή, συνταξιούχο μαθηματικό.

Τα υπόλοιπα μέλη του εφορευτικού συμβουλίου είναι η κα Μαρκέλλα Σπανού, δικηγόρος, με αναπληρώτρια την κα Σεβαστή Πειραντάκου, δικηγόρο, Ιωάννης Καρκαζής, καθηγητής, κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αναπληρώτρια την κα Ανατολή Βροχαρίδου, εκπαιδευτικό, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Π.Ε. Χίου και Κωνσταντίνος Ζαφείρης, πολιτικός επιστήμονας, υπάλληλος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βούλγαρη, ιδιωτικό υπάλληλο.

Η θητεία του νέου εφορευτικού συμβουλίου είναι τριετής.

Σχόλια