Το νέο Δ.Σ. του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του παραρτήματος Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ως ακολούθως:

Πρόεδρος Γιώργος Μαστοράκης, αντιπρόεδρος Παντελής Σαλλιάρης, γενικός γραμματέας Ελευθέριος Ανταράκης, ταμίας Μανώλης Ζούντας και μέλη Παντελής Κουγκουλέρης, Στυλιανός Πρώης και Γεώργιος Τομάζος.