Το ωράριο λειτουργίας του ληξιαρχείου του δήμου Χίου

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη και κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00 θα λειτουργεί το τμήμα δημοτικής κατάστασης και ληξιαρχείου του δήμου Χίου, για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάσταση, εντοπιότητας, εγγυτέρων συγγενών κ.λπ.

Ο δήμος Χίου υπενθυμίζει στους πολίτες ότι  υπάρχει η δυνατότητα  να αιτούνται και να εκδίδουν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, εντοπιότητας, εγγυτέρων συγγενών, αλλαγή σε οικογενειακές μερίδες, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, γάμου, γέννησης της  Δ.Ε. Χίου κ.λπ. από την θυρίδα πολίτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/.

Εναλλακτικά οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στα ΚΕΠ του δήμου Χίου επίσης και στα email: [email protected] και [email protected]

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22713 50845, 22713 50829 και 22713 50826.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια