Τον εσκεπάσαμε, ησυχάσαμε;

Η τελευταία πράξη του δράματος με την βαρειά πλάκα στο τελευταίο τμήμα του ποταμού Παρθένη παίχθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος. Βέβαια, ο ποταμός δεν απέθανεν, ζωντανός είναι από κάτω και θα ρέει στους αιώνες των αιώνων. Στριμωγμένος, εγκιβωτισμένος, αλλά θα είναι πάντα εκεί. Και αλλοίμονό μας αν φουσκώσει…