Τον Φεβρουάριο συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία της αεροπορικής κίνησης στη Χίο

Συνεχίσθηκε και κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022 η πολύ μεγάλη αύξηση στην αεροπορική κίνηση, λόγω της μεταβολής των συνθηκών και των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και την ομαλοποίησή τους εφέτος.

Τα στατιστικά στοιχεία της αεροπορικής κίνησης στον κρατικό αερολιμένα Χίου «Όμηρος» αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2021 2022 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Κινήσεις αεροσκαφών εσωτερικού 212 320 50,94%
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Αφίξεις επιβατών εσωτερικού 2.377 6.406 169,50%
Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού 2.584 7.148 176,63%

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια