Τον Μάιο ο διαγωνισμός καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου

Αφού πέρασε από σαράντα κύματα και με συνέπεια να πληρώνονται αδρά οι παρεχόμενες σήμερα υπηρεσίες καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου, ο επίμαχος διεθνής διαγωνισμός προϋπολογισμού περίπου 1,8 εκατ. ευρώ για μία διετία προκηρύχθηκε σήμερα 8 Απριλίου 2022.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των οικονομικών προσφορών έχει ορισθεί η 11η Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, ενώ στις 17 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Στην συνέχεια κι αν όλα πάνε καλά θα απαιτηθεί περίοδος περίπου τριών μηνών για να προκύψει ανάδοχος και να υπογραφεί η σύμβαση.

Μέχρι τότε τα περίφημα τρίμηνα θα διαδέχονται το ένα το άλλο, με το κόστος των υπηρεσιών να προκύπτει μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν διασφαλίζουν την διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για το νοσοκομείο Χίου.

Το προηγούμενο διάστημα τούτο απεδείχθη περίτρανα με την πρώτη απευθείας 14ήμερη ανάθεση και εν συνεχεία την μετά από δήθεν διαπραγμάτευση ανάθεση τρίμηνης διάρκειας, η οποία λήγει στις 14 Απριλίου 2022 και θα ακολουθηθεί από άλλη μία τρίμηνη μέχρι 14 Ιουλίου 2022 κι έχει ο… θεός. Αφού μέχρι τότε εκτιμάται ότι δεν θα έχει υπογραφεί η σύμβαση του μεγάλου διαγωνισμού.

Σε όλες δε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε επιχειρηματικός ανταγωνισμός και το νοσοκομείο Χίου, δηλαδή το δημόσιο ταμείο πληρώνει πανάκριβα τις υπηρεσίες καθαριότητας. Πέραν τούτου, γεννάται μείζον ζήτημα για την διαφάνεια των διαδικασιών, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει την εισαγγελική παρέμβαση και την δικαστική διερεύνηση μετά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του astraparis.gr.

Σε ό,τι αφορά αυτήν καθαυτή την προκήρυξη του διαγωνισμού γεννώνται ερωτηματικά για την ομαλή εξέλιξή του, καθότι δεν ετέθησαν σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του, οι οποίες υποτίθεται ότι επανασυντάχθηκαν μετά την ακύρωση του πρώτου από 29.11.2021 διαγωνισμού με την 162/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού ο ετήσιος προϋπολογισμός των υπηρεσιών καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 756.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 884.520 ευρώ με ΦΠΑ 17%. Για την διετία, αφού προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.769.040 ευρώ.

Ακολουθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια σήμερα Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

prokirixi_8.4.2022

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια