Τους αρέσουν οι παραλίες, αλλά όχι για να εργαστούν ως ναυαγοσώστες

Για τέταρτη φορά βγάζει στον “αέρα” ο δήμος Χίου πρόσκληση πρόσληψης ναυαγοσωστών για την θερινή περίοδο (ήδη πέρασαν οι δύο μήνες), αφού από τις προηγούμενες δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός για την κάλυψη των αναγκών στις πολυσύχναστες παραλίες Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, Λιθίου και Μπέλλα Βίστα.

Η αρχική πρόσκληση αφορούσε την πρόσληψη 11 ναυαγοσωστών και σταδιακά με τις επόμενες προσκλήσεις προσελήφθησαν οκτώ και απομένει η πρόσληψη άλλων τριών, για τους οποίους η παρούσα πρόσκληση.

Στην πρώτη πρόσκληση είχαν μεν εμφανισθεί οι απαιτούμενοι για τις ανάγκες 11 ναυαγοσώστες, πλην – όμως – τελικά δεν προσελήφθησαν όλοι, είτε επειδή δεν επανήλθαν για να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, είτε επειδή βρήκαν πιο ελκυστική εργασία π.χ. σε πισίνες ξενοδοχείων!

Έτσι, από την αρχή της θερινής σαιζόν ο δήμος Χίου λειτουργεί από τις αναφερθείσες παραλίες με μερική κάλυψη (όχι όλες τις ημέρες) αυτήν του Λιθίου.

Η τρέχουσα πρόσκληση, αφορά τρεις ναυαγοσώστες, ηλικίας από 18 έως 45 ετών, με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα πρόσληψης: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2 τηλ: 22713 50809 και 22713 50823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την προσεχή Τρίτη 30 Ιουλίου 2019.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και το αργότερο έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγει η θερινή περίοδος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια