Τράπεζα εργασίας για τις γυναίκες δημιουργεί ο δήμος Χίου

Ο δήμος Χίου και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών και ειδικότερα στo πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, σκοπεύει να εντάξει στις υπηρεσίες του και την επαγγελματική συμβουλευτική σε γυναίκες.

Η νέα υπηρεσία θα περιλαμβάνει ατομική συμβουλευτική και δημιουργία τράπεζας εργασίας.

Για να οργανωθεί η Τράπεζα και να μπορέσει να λειτουργήσει βοηθητικά, τόσο για τις υποψήφιες εργαζόμενες όσο και για τους εργοδότες, προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να αποστέλλουν τις εκάστοτε αγγελίες (ζήτησης υπαλλήλων) στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών με: α) e-mail: [email protected], β) fax: 22713 50010, γ) τηλεφωνικά: 22713 50040.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια