Τρία εκατ. ευρώ στα νησιά για διαχείριση αποβλήτων από τις προσφυγικές ροές

Ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους θα διατεθεί στα νησιά του Βοείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, που δέχονται προσφυγικές ροές, προκειμένου να αξιοποιηθούν σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018.

Πρόκειται για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης σωσιβίων, λέμβων, μηχανών και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από πρόσφυγες και μετανάστες στο ταξίδι τους προς τα νησιά, καθώς απόβλητα, κυρίως ρουχισμός, από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Η κατανομή του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις προσφυγικές ροές ανά νησί την περίοδο από το 2014 έως και τον Ιανουάριο 2017 και για τη Χίο υπολογίζεται ποσοστό 16%, πουμεταφράζεται σε ποσό 480.000 ευρώ.

Η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στους δήμους Αγαθονησίου, Κω, Λέρου, Λέσβου, Μεγίστης (Καστελλόριζου), Σάμου και Χίου για την υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται λόγω των προσφυγικών ροών στα Δωδεκάνησα και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020.

Με την πρόσκληση χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

– Η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή/και πράσινων σημείων, με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, για ανακύκλωση ή διαχωρισμό προς τελική διάθεση, ειδικών μη επικίνδυνων αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές (π.χ. σωσίβια, σαμπρέλες, λέμβοι, μηχανές, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ρουχισμός, μηχανές κ.α.) και των επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων των κέντρων φιλοξενίας (π.χ. ρουχισμός, κουβέρτες, αστικά).

– Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων (π.χ. μέσα συλλογής, τεμαχιστές ογκωδών κ.λπ.).

– Η προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές.

Η κατανομή των διαθέσιμων πόρων της πρόσκλησης θα γίνει αναλογικά με τις προσφυγικές ροές ανά νησί την περίοδο από το 2014 έως και τον Ιανουάριο 2017 ως ακολούθως: Λέσβος 60%, Χίος 16%, Σάμος 9%, Κως 7%, Λέρος 4%, Αγαθονήσι 3%, Μεγίστη 1%.

Η υποβολή προτάσεων είναι δυνατή από 2/5/2018 έως και 1/10/2018.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα τα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές, με προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Σε διαβούλευση με τους  τοπικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και χρηματοδοτούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των νησιωτών».