Τριαντάφυλλος: Μην τρέξετε να αναλάβετε, πιθανότατα θα ακυρωθούν οι διορισμοί

Προειδοποίηση απευθύνει ο επικεφαλής της Συμμαχίας Αξιών κ. Κώστας Τριαντάφυλλος να μην σπεύσουν οι «εκλεγέντες» ως διοικήσεις των νομικών προσώπων, εταιρειών, φορέων και οργανισμών του δήμου Χίου, να καταλάβουν θέσεις και να αναλάβουν καθήκοντα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε θετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Σε επιστολή του προς τις διοικήσεις των φορέων, τη οποία κοινοποιεί στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χίου κ. Παύλο Καλογεράκη, ο κ. Τριαντάφυλλος κάνει γνωστό ότι η παράταξή του θα προσφύγει σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή κατά των παράνομων, όπως τους χαρακτηρίζει, διορισμών.

Η επιστολή φέρει ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2019 (Παρασκευή), αλλά φέρεται να έχει αποσταλεί σήμερα, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει εξελίξεις.

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Τριαντάφυλλου έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι-ες,

Όπως γνωρίζετε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χίου, με θέματα μεταξύ άλλων, τις συγκροτήσεις των διοικήσεων των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και εταιρειών του δήμου Χίου. Κατά την διεξαγωγή της συζήτησης που προηγήθηκε των σχετικών ψηφοφοριών, οι πέντε από τις επτά παρατάξεις του δήμου Χίου, που αντιπροσωπεύουν τους είκοσι τρεις από τους σαράντα έναν δημοτικούς συμβούλους, διατύπωσαν την αντίθεσή τους στην υπόδειξη του δημάρχου Χίου ως προς αυτή. Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες στις οποίες, οι προτεινόμενες διοικήσεις έλαβαν μόλις δεκαεπτά ψήφους, ενώ καταψηφίσθηκαν από δεκαεννέα δημοτικούς συμβούλους, σε σύνολο τριάντα έξι παρόντων.

Παρά την καταψήφιση των προτάσεων διοικήσεων από το δημοτικό συμβούλιο, πληροφορούμεθα ότι σήμερα υπήρξε σπουδή για την ανάληψη καθηκόντων από τα καταψηφισθέντα προτεινόμενα μέλη.

Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κατά την λήξη των σχετικών ψηφοφοριών δήλωσε ότι οι διοικήσεις (που καταψηφίσθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο) δεν πρέπει να αναλάβουν αμέσως, αλλά να περιμένουν την απόφασης της «υπερκείμενης αρχής» σε σχέση με την νομιμότητα του διορισμού τους.

Είναι προφανές ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του δήμου και ότι είναι νόμιμη η εκλογή ή η απόφαση με μειοψηφία μόνο όπου ο νόμος ορίζει ειδικώς. Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση ορισμού των διοικήσεων δεν υφίσταται ειδική διάταξη που να προβλέπει μειοψηφική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ η σχετική εγκύκλιος που προβλέπει ότι η πρόταση του δημάρχου σε σχέση με τα 3/5 είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο, σε καμία περίπτωση δεν υπονοεί ότι ο ορισμός των διοικήσεων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με μειοψηφικές αποφάσεις.

Επειδή το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη έγκριση των προτεινόμενων διοικήσεων.

Επειδή, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Χίου, προτίθεται κατά δήλωση του να αποστείλει τις σχετικές αποφάσεις προς έγκριση και έλεγχο νομιμότητας στην «υπερκείμενη αρχή».

Επειδή σε κάθε περίπτωση η ΣυμμαΧία Αξιών θα προσφύγει νομίμως και εμπροθέσμως κατά των συγκεκριμένων προδήλως παρανόμων και αντισυνταγματικών διορισμών των προτεινόμενων διοικήσεων ενώπιον πάσης αρμοδίας διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Επειδή ως εκ τούτου κρίνεται πιθανότατη η ακύρωση των διορισμών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε όπως λάβετε γνώση των ανωτέρω εκτεθέντων και να μην προβείτε στην εκτέλεση των ως άνω παρανόμων και αντισυνταγματικών διορισμών, προκειμένου να μην υπάρξει οιαδήποτε δυσλειτουργία στο οικείο νομικό πρόσωπο.