Τρισδιάστατη εκτύπωση, μαθηματικά και ανακύκλωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το πρόγραμμα “3D Printing technology aims students better understanding maths and recycling procedure – 3D-ReMath” (Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης κινητήρια δύναμη κατανόησης των μαθηματικών και της ανακύκλωσης από τους μαθητές), παρουσιάζουν η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαρία Μαύρη, Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η ερευνητική ομάδα του  σε εκδήλωση ενημέρωσης και παρουσίασης των δράσεων του, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:30 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Καράλης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Επιμορφωτικού Διακρατικού Προγράμματος Εκπαίδευσης με τις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία).

Το “3D-ReMath” έχει ως στόχο να παρακινήσει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά, ενώ ταυτόχρονα μέσω της χρήσης ανακυκλωμένου υλικού για εκτύπωση, να συμβάλουν στη μείωση τόσο της ρύπανσης του περιβάλλοντος όσο και του κόστους της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (κωδικός έργου: 2019-1-EL01-KA201-062914).