Τσάι για την επισκευή του Αγίου Ιακώβου

Για την οικονομική στήριξη των  επισκευαστικών εργασιών στον ναό του Αγίου Ιακώβου , πραγματοποιείται απογευματινό τσάι – καφές την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου στις 17,30 στο ξενοδοχείο “Χανδρής”.

Για προσκλήσεις οι ενδιαφερόμενοι να  επικοινωνήσουν με την εκκλησιαστική επιτροπή του Αγίου Ιακώβου  ή να προσέλθουν την ημέρα εκείνη στην εκδήλωση έγκαιρα.