Βγήκε η προκήρυξη για τις ΑΕΝ

Μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για την εισαγωγή τους στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου.

Προκήρυξη για την Εισαγωγή Σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3Σ). Οι προς εισαγωγή σπουδαστές/τριες αποτελούν σε ποσοστό 100 % υποψήφιους/ιες συμμετέχοντες/ουσες στις πανελλαδικές εξετάσεις του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα www.ynanp.gr και πιο συγκεκριμένα στο σύνδεσμο : https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/prokhry3h-gia-thn-eisagwgh-spoydastwn-spoydastriwn-stis-aen-2023-2024/, στην ιστοσελίδα www.hcg.gr και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο :  https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/prokhry3h-gia-thn-eisagwgh-spoydastwn-spoydastriwn-stis-aen-2023-2024/ καθώς στην ΑΕΝ Χίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 26, τηλ. 2271044431.