ΒΙΑΛ… unlimited με την βούλα του ΣτΕ

Απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του δήμου Χίου κατά της χωροθέτησης του hot spot της ΒΙΑΛ, συμπαρασύροντας και την προσωρινή διαταγή του προέδρου της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ, με την οποία είχε ορισθεί ανώτατος αριθμός φιλοξενουμένων στο ΚΥΤ στους 1274 ανθρώπους.

Η απόφαση 23/2019 του Ε΄ τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου δημοσιεύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019 και στο σκεπτικό της αποδομούνται όλα τα επιχειρήματα του δήμου Χίου κατά της δημιουργίας και λειτουργίας του ΚΥΤ, ενώ πλέον προκύπτουν ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα του κέντρου.

Συγκεκριμένα, από την στιγμή που δεν υπάρχει πλέον τυπικός περιορισμός (απαγόρευση) στον ανώτατο αριθμό των φιλοξενουμένων, ουσιαστικά νομιμοποιείται το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να κρατά στο ΚΥΤ όποιον αριθμό ήθελε προκύψει, με βάση τις τρέχουσες προσφυγικές ροές.

Βέβαια, στην πραγματικότητα ο προαναφερθείς ανώτατος αριθμός σχεδόν ουδέποτε τηρήθηκε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η παραμονή τόσων ανθρώπων στον χώρο, αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Όπερ σημαίνει ότι είναι αναγκαίο από κάθε άποψη να διατηρείται όσο γίνεται χαμηλότερος ο αριθμός των φιλοξενουμένων, με μεταφορές προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΣτΕ στο σκεπτικό κρίνονται ως απορριπτέοι στο σύνολό τους προεχόντως ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του δήμου Χίου και ειδικότερα εκείνοι που αφορούν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, την μη τήρηση της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας, σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές της χώρας, την μη νόμιμη εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο ακίνητο κ.λπ.

Το ΣτΕ κρίνει ότι νομίμως έχουν γίνει όλες οι εργασίες στο ακίνητο της ΒΙΑΛ, που υπαγορεύθηκαν από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγω της αθρόας εισόδου αλλοδαπών και της επείγουσας ανάγκης υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής στέγασής τους.

Σε ό,τι δε αφορά τους ισχυρισμούς του δήμου Χίου ότι από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2018 ο αριθμός των διαμενόντων στην ΒΙΑΛ έχει υπερτριπλασιαθεί το ΣτΕ σημειώνει ότι «επομένως από τα στοιχεία αυτά επαληθεύεται η αλματώδης αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών που εισέρχονται παρανόμως στη χώρα μέσω της Χίου αι φιλοξενούνται στο κέντρο… και κατά συνέπεια αιτιολογείται νομίμως η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης κατασκευής εγκαταστάσεων του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης Χίου, με την οποία σκοπείται η προσαρμογή των δομών του ΚΥΤ στις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς τη νήσο Χίο».

Η προσφυγή είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από την πληρεξούσια δικηγόρο του δήμου Χίου κα Πέννυ Τασσοπούλου στις 26 Ιανουαρίου 2018.