Βιβλίο απογραφής για τους εγγεγραμμένους στα μητρώα φορέων ξυλείας

Βιβλίο απογραφής πρέπει να εκτυπώσουν και να το στείλουν για σφράγιση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων και ασχολούνται με το εμπόριο γενικά του ξύλου (κατασκευές και πώληση επίπλων, υλοτόμηση δασικών ειδών, ξυλουργικές εργασίες κ.λπ.), σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της διεύθυνσης δασών Χίου.

Το βιβλίο απογραφής πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση: Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου – Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων – Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών – Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 – Πειραιάς 18538) και να το τηρούν στην επιχείρησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην διεύθιυνση δασών Χίου τηλ. 22710 43333 (κα Μάρθα Ανθυμίδου), καθώες και στην διεύθυνση www.ypeka.gr /ΔΑΣΗ /ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT / Εγκύκλιοι / α. Για  τον “Kανονισμό Ξυλείας” /KENO ENTYΠO: Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.