Βολές με πραγματικά πυρά από τον στρατό

Bολές όπλων καμπύλης τροχιάς με πραγματικά πυρά επί θαλασσίου στόχου, στις περιοχές «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και «ΜΑΝΑΓΡΟΣ», θα πραγματοποιηθούν από 25 έως 27 Απριλίου 2018.

Συγκεκριμένα:

α.      Την 25 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 23:00.

β.      Την 26 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 17:00.

γ.       Την 27 Απριλίου 2018, από 08:00 μέχρι 15:00.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας έχει δεσμευτεί η περιοχή που περικλείεται στα παρακάτω όρια ασφαλείας:

ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ ΥΨΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ ΥΨΩΜΑ ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ. ΠΥΡΓΟΣ Ακρ. ΠΥΡΓΑΡΙ Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος.