Άκυρον για τις βολές στα Ψαρά

Με νεώτερη ανακοίνωση της 96 ΑΔΤΕ γίνεται γνωστό ότι η αναγγελθείσα πραγματοποίηση βολών στα Ψαρά, αύριο Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ακυρώνεται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:22

Βολές µε πραγματικά πυρά στη θαλάσσια περιοχή ΦΤΕΛΙΟ των Ψαρών, θα εκτελεστούν αύριο Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, από στις 08.00 µέχρι τις 15.00 (µε εναλλακτική ηµεροµηνία την 24 Ιουνίου 2021, από 08.00 µέχρι 15.00).

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σηµεία: ΥΨΩΜΑ ΤΡΟΥΛΛΙΟ – ∆ΥΤΙΚΑ ΥΨΩΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΥ ΡΑΧΗ – ΥΨΩΜΑ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΥΨΩΜΑ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΡΛΟ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάµεσα στο Ακρωτήριο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ και στο Ακρωτήριο ΠΟΥΝΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ.

Κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόµων, ζώων, οχηµάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια