Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών στην Αθηνά Λουτράρη

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την δρ. Αθηνά Λουτράρη για το 7τομο έργο της για τον Κωνσταντίνο Ν. Κανελλάκη με τον βραβείο,  Ελένης και Πάνου Ψημένου στην τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών.